Privacy statement:
In het kader van de nieuwe regelegeving op het gebied van de privacy: (ingaande 25 mei 2018) en in het bijzonder het verzamelen van (klant)gegegevens verklaart iamm het volgende:

iamm verzamelt klantgegevens zoals: naam - adres - email en telefoonnummer(s)
Deze gegevens worden zorgvuldig gebruikt. Dit houdt in dat alleen iamm deze gegevens gebruikt ten behoeve van contact met de klant, het versturen van offerte(s) en/of factu(u)r(en)per email of per post. En, na nadrukkelijke toestemming van de klant, het verzenden van een nieuwsbrief. iamm zal nooit zonder toestemming van de betrokkene(n) zijn of haar gegevens aan een derden partij verstrekken. iamm zal de klantgegegevens bewaren zolang dit voor het project van belang is. iamm zal haar klanten informeren over onze privacy statement in de offerte of via het eerste email contact zodat de klant op voorhand op de hoogte is van deze regelgeving en hoe iamm daar mee om gaat.